Thông tin tuyên truyền
GIẢM SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
 

Số lượng đại biểu HĐND, số lượng cấp phó và cơ cấu của Thường trực HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 đã được thay đổi cho phù hợp với thực tế.

Căn cứ quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức của HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 về số lượng đại biểu HĐND, số lượng cấp phó và cơ cấu của Thường trực HĐND.

Về số lượng đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định tỉnh miền núi, vùng cao có từ 500.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; có trên 500.000 dân thì cứ thêm 50.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 75 đại biểu (giảm 10 đại biểu). Tỉnh không thuộc trường hợp nêu trên có từ 1 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; có trên 1triệu dân thì cứ thêm 70.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu (giảm 10 đại biểu). Thành phố trực thuộc trung ương có từ 1triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; có trên 1triệu dân thì cứ thêm 60.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu (giảm 10 đại biểu). TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh được bầu 95 đại biểu (giảm 10 đại biểu).

Về cơ cấu Thường trực HĐND, Thường trực HĐND cấp tỉnh gồm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh.

Về số lượng cấp phó, trường hợp Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì có 1 Phó Chủ tịch HĐND; trường hợp Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách thì có 2 Phó Chủ tịch HĐND. Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Tương tự, tổ chức của HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 theo hướng giảm số lượng đại biểu HĐND được bầu và giảm 1 Phó Chủ tịch HĐND.

Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ 40.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; có trên 40.000 dân thì cứ thêm 7.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu (giảm 5 đại biểu). Huyện không thuộc trường hợp nêu trên, thị xã có từ 80.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; có trên 80.000 dân thì cứ thêm 15.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu (giảm 5 đại biểu). Quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ 100.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; có trên 100.000 dân thì cứ thêm 15.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu (giảm 5 đại biểu).

Số lượng đại biểu HĐND ở huyện, quận, thị xã, thành phố, tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực HĐND cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá 40 đại biểu (giảm 5 đại biểu).

Thường trực HĐND cấp huyện gồm Chủ tịch HĐND, một Phó Chủ tịch HĐND và các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND cấp huyện. Chủ tịch HĐND cấp huyện có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Tổ chức của HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 cũng có sự thay đổi về số lượng đại biểu HĐND được bầu và cơ cấu Thường trực HĐND.

Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 2.000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu. Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có trên 2.000 dân đến dưới 3.000 dân được bầu 19 đại biểu (giảm 6 đại biểu). Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 3.000-4.000 dân được bầu 21đại biểu; có trên 4.000 dân thì cứ thêm 1.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu (giảm 5 đại biểu).

Xã, thị trấn không thuộc trường hợp nêu trên có từ 5.000dân trở xuống được bầu 25 đại biểu; có trên 5.000 dân thì cứ thêm 2.500 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu (giảm 5 đại biểu). Phường có từ 10.000 dân trở xuống được bầu 21 đại biểu (giảm 4 đại biểu).

Phường có trên 10.000 dân thì cứ thêm 5.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu (giảm 5 đại biểu).

Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định Thường trực HĐND cấp xã gồm Chủ tịch HĐND, 1 Phó Chủ tịch HĐND và có thêm các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND cấp xã. Phó Chủ tịch HĐND cấp xã là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách../.

* Ảnh: Phiên họp lần 2 triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp huyện Cẩm Giàng.
--------------------
- Theo Báo Hải Dương


 
Các bài liên quan
XỬ LÝ NGHIÊM KHẮC NGƯỜI VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ (10/03/2021)
Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (10/03/2021)
TP CHÍ LINH: THÀNH LẬP 10 BAN BẦU CỬ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG (10/03/2021)
CỬ TRI THỰC HIỆN TỐT QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG BẦU CỬ. (10/03/2021)
Chỉ thị 03 về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (10/03/2021)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
Tiêu đề
 
 
 Hôm nay21 
 Hôm qua84
 Tuần này618 
 Tất cả184264 
IP: 3.238.49.228